Menu

Aktualności

Jesteśmy już uczniami.

Dnia 26 października o godz. 12.00 w Szkole Podstawowej w Łysomicach odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów trzech klas pierwszych. Uroczystość tą prowadziły uczennice z klasy VB Maria Otremba i Julia Kurek. To właśnie one sprawdzały wiedzę kandydatów zdobytą przez ten próbny okres pobytu w szkole. Po wyczerpujących odpowiedziach prowadzące stwierdziły, iż kandydaci zasługują na tytuł ucznia. Najważniejszym punktem uroczystości było złożenie ślubowania przez pierwszoklasistów. Przed jego złożeniem wszyscy obecni na sali zaśpiewali hymn państwowy, a następnie kandydaci na uczniów wypowiadali za dyrektorem szkoły panem Janem Kalinowskim tekst ślubowania:

- Ślubujemy starać się być dobrymi uczniami i swoją nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.

- Swoim zachowaniem dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły.

- Uczyć się w szkole jak kochać Ojczyznę i jak dla niej pracować kiedy dorośniemy.

-Być dobrymi Polakami i dbać o honor swojej Ojczyzny Rzeczypospolitej Polskiej. Po ślubowaniu wychowawczynie klas panie: Natalia Stasik, Wioleta Basiewicz oraz Beata Górzkowska kolejno wywoływały dzieci, pan dyrektor Jan Kalinowski poprzez dotknięcie zaczarowanym ołówkiem ramienia każdego dziecka  pasował go na prawdziwego ucznia, a pani wicedyrektor Aneta Tadajewska wręczała pierwszy szkolny dokument czyli legitymację szkolną. Na pamiątkę tego doniosłego wydarzenia dzieci otrzymały okolicznościowe dyplomy,  prezenty od rodziców oraz pomoce dydaktyczne ufundowane przez Radę Rodziców. Po części oficjalnej, podziękowaniach dzieci i ich rodziców, wszystkich obecnych  zaproszono na słodki poczęstunek. Uroczystość ta była wielkim przeżyciem dla dzieci i ich rodziców, a także świętem naszej szkoły.  Wszystkim pierwszoklasistom życzymy sukcesów w nauce i jak najlepszych ocen na pierwszym szkolnym świadectwie.

Beata Górzkowska

 • Pasowanie
 • Pasowanie
 • Pasowanie
 • Pasowanie
 • Pasowanie
 • Pasowanie
 • Pasowanie
 • Pasowanie
 • Pasowanie
 • Pasowanie
 • Pasowanie
 • Pasowanie
 • Pasowanie
 • Pasowanie
 • Pasowanie
 • Pasowanie

Wróć

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Szkoła Podstawowa w Łysomicach

ul. Warszawska 5, 87-148 Łysomice

tel./fax: +48 56 678 32 23
tel. kom. +48 500 431 830

e-mail: sekretariat@splysomice.pl

[obiekt mapy] Lokalizacja szkoły na mapie