Menu

Dane teleadresowe

ul. Warszawska 5, 87-148 Łysomice

tel./fax: +48 56 678 32 23
tel. kom. +48 500 431 830

tel. kom. świetlica: 502 456 226

e-mail: sekretariat@splysomice.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP2

Szkoła Podstawowa w Łysomicach: /SPLysomice/SkrytkaESP

Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

Rozpoczęcie roku szkolnego  01.09.2021

Dzień Edukacji Narodowej  14.10.2021

Zimowa przerwa świąteczna  23 - 31.12.2021

Zakończenie I semestru  30.01.2022

Ferie zimowe  17.01 - 30.01.2022

Wiosenna przerwa świąteczna  14 - 19.04.2022

Egzamin ósmoklasisty  24 - 26.05.2022

Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych  24.06.2022

Ferie letnie  25.06. - 31.08.2022

Inne dni wolne od zajęć 14.10.2021, 1.11.2021,  11.11.2021, 06.01.2022, 03.05.2022, 16.06.2022

Ustalone dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych  12.11.2021, 7.01.2022, 2.05.2022, 17.06.2022, 24-26.05.2022 (egz. ósmoklasisty)

 

K A L E N D A R I U M      Z E B R A Ń      Z     R O D Z I C A M I

 1. Klasowe zebrania z rodzicami 20-28.09.2021  

  Powołanie oddziałowych RR.

 2. Zebranie Rady Rodziców 29.09.2021

  Powołanie Prezydium.

  Zatwierdzenie planu pracy i finansowego.

  Uchwalenie Programu Wychowawczego i Profilaktycznego.

  Opiniowanie dokumentów szkolnych i dodatkowych dni wolnych.

 3. Klasowe zebrania z rodzicami 22-26.11.2021

  Analiza śródokresowa osiągnięć uczniów (Konsultacje z nauczycielami).

  Zebranie z Radą Rodziców.

 4. Podsumowanie pracy I półrocza  1-7.02.2022

  Zebrania z wychowawcami.  (Konsultacje z nauczycielami przedmiotów).

  Zebranie z Radą Rodziców.

 5. Klasowe zebrania z rodzicami 25-28.04.2022

  Analiza śródokresowa osiągnięć uczniów (Konsultacje z nauczycielami).

  Zebranie z Radą Rodziców

 

K A L E N D A R I U M      Z E B R A Ń     R A D Y     P E D A G O G I C Z N E J

 1. Organizacja nowego roku szkolnego 31.08.2021
 2. Zatwierdzenie i zaopiniowanie dokumentacji szkolnej 15.09.2021

 3. Śródokresowa analiza osiągnięć uczniów 18.11.2021

 4. Klasyfikacja uczniów za I półrocze 14.01.2022

 5. Podsumowanie działalności szkoły w I półroczu, sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego 10.02.2022
 6. Analiza śródokresowa edukacyjnych osiągnięć uczniów i problemów wychowawczych 21.04.2022
 7. Klasyfikacja roczna/końcowa  20.06.2022

 8. Podsumowanie rocznej pracy szkoły, sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego 25.08.2022
 9. Szkoleniowe Rady Pedagogiczne - wg planu WDN i bieżących potrzeb

 

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Szkoła Podstawowa w Łysomicach

ul. Warszawska 5, 87-148 Łysomice

tel./fax: +48 56 678 32 23
tel. kom. +48 500 431 830

e-mail: sekretariat@splysomice.pl

[obiekt mapy] Lokalizacja szkoły na mapie