Dokumenty szkoły

Statut 
Wewnątrzszkolne zasady oceniania
Koncepcja pracy szkoły  
Program wychowawczy i profilaktyki
Regulamin korzystania z darmowych podręczników
Regulamin nadania tytułu "Wzorowy Absolwent i "Absolwent Roku"
Procedury wdrażania obowiązkowych zajęć w zakresie wych. fiz. do wyboru przez uczniów