Rekrutacja 2020/21

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łysomicach informuje, że dokumenty związane z rekrutacją do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych na rok szkolny 2020/21 przyjmowane będą do 10.04.20. Dokumenty należy przekazywać pocztą elektroniczną (skany lub zdjęcia dokumentów). Oryginały dokumentów rodzice będą mogli dostarczyć w późniejszym terminie. Nie ma potrzby wysyłania ich pocztą tradycyjną. W przypadku braku możliwości skorzystania z poczty elektronicznej, prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły. 

Zarządzenie zmieniające 

 

Zarządzenie Wójta Gminy Łysomice w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łysomice

 
   

 

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY 

PROCEDURA  REKRUTACJI  DZIECI DO  ODDZIAŁU  PRZEDSZKOLNEGO 


 
 

Kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału przedszkolnego

Załącznik nr 1 do procedury rekrutacji

 
Wniosek - oddział przedszkolny   

KLASA I

PROCEDURA  REKRUTACJI  DZIECI DO  KLASY PIERWSZEJ

 

Kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej

Załącznik nr 1 do procedury rekrutacji

 
Zgłoszenie - klasa pierwsza (dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły)
Wniosek - klasa pierwsza (dotyczy dzieci spoza obwodu szkoły)