Komunikat w sprawie organizacji zajęć w okresie od 25 marca do 10 kwietnia 2020 roku.

Dyrektor Szkoły informuje, że na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, zajęcia w Szkole Podstawowej w Łysomicach będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia  na odległość. O szczegółowych rozwiązaniach w tym zakresie uczniowie i rodzice będą informowani przez wychowawców i nauczycieli przedmiotów za pośrednictwem e - dziennika.