LIST GRATULACYJNY

List Gratulacyjny Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty

dla Szkoły Podstawowej w Łysomicach

za osiągnięcie wysokiego wyniku egzaminu ósmoklasisty 

w roku szkolnym 2018/2019.