KONKURS „ZNAM LAS I JEGO MIESZKAŃCÓW”

Kolejny już raz w naszej szkole w dniu 11.06.2019 r. odbył się międzyszkolny konkurs przyrodniczy dla uczniów klas trzecich „Znam las i jego mieszkańców”. Tematyka konkursu obejmowała różnorodne zagadnienia dotyczące polskich lasów: roślin, zwierząt, pracy leśników, zagrożeń, ochrony, znaczenia, zasad zachowania się w lesie, … .


Uczestnikami konkursu byli uczniowie ze szkoły w Grzywnie, Łysomicach i Ostaszewie. Zawodnicy musieli wykazać się dużą wiedzą i umiejętnościami, ponieważ wykonywali wiele zróżnicowanych zadań. Pracowali zespołowo i indywidualnie.
Konkursowe zmagania dzieci obserwowali zaproszeni goście: p. nadleśniczy Bogusław Kashyna, p. Barbara Wilmanowicz, p. Janina Kaczor z Nadleśnictwa Toruń, p. Jarosław Romanowski, leśniczy Leśnictwa Łysomice, p. Bożena Stempska, sekretarz Gminy Łysomice, nauczycielki sąsiednich szkół: p. Aleksandra Przybysz i p. Hanna Skrzypczak, p. Aneta Tadajewska, wicedyrektor szkoły oraz p. Jan Kalinowski, dyrektor szkoły, który powitał wszystkich gości i uczestników.
Wykonane przez uczniów zadania konkursowe były oceniane przez profesjonalne jury – przedstawicieli Nadleśnictwa Toruń i Leśnictwa Łysomice. Po podliczeniu punktów, uzyskanych za poszczególne zadania wyłoniono zwycięzców:

Indywidualnie:
1. miejsce – Filip Marcinkowski – SP Łysomice
2. miejsce – Julia Jereczek - SP Ostaszewo
3. miejsce – Weronika Zielińska - SP Ostaszewo
Zespołowo:
1. miejsce – SP Łysomice
2. miejsce – SP Ostaszewo
3. miejsce – SP Grzywna
Wielką radość sprawiły wszystkim zwycięzcom i uczestnikom konkursu liczne, bardzo atrakcyjne nagrody. Sponsorzy nagród to: Nadleśnictwo Toruń, Leśnictwo Łysomice, Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu, Urząd Gminy w Łysomicach, Szkoła Podstawowa w Łysomicach. Dziękujemy.
Zdaniem jury wszyscy zawodnicy prezentowali wysoki poziom wiadomości przyrodniczych. Jest to bardzo cenna wiedza, ponieważ ma duży wpływ na kształtowanie właściwych postaw i nawyków człowieka wobec przyrody, przybliża mu świat roślin i zwierząt, uwrażliwia dzieci na potrzebę ochrony środowiska, propaguje proekologiczny styl życia. Wpływa na dalsze rozwijanie zainteresowań i chęci bezpośredniego kontaktu z naturalnym środowiskiem.
Dzieci interesujące się przyrodą rozumieją potrzebę wytworzenia w sobie i u innych umiejętności odpowiedzialnego korzystania z dóbr natury bez jej degradacji.


Organizator konkursu
Maria Grzęda

 Obejrzyj galerię zdjęć