Rodzice i Opiekunowie

Szanowni Państwo,

Drodzy Rodzice,

     w związku z toczącą się w szkole procedurą sporu zbiorowego, nauczyciele naszej placówki również przygotowują się do strajku, którego rozpoczęcie planowane jest od 8 kwietnia (poniedziałek). W Szkole Podstawowej w Łysomicach zostało przeprowadzone referendum, w którym większość pracowników opowiedziała się za przystąpieniem do strajku. Jednocześnie wszystkie strony sporu czekają na wyniki rozmów central związkowych ze stroną rządową.

     Pragnę Państwa poinformować, że w najbliższy poniedziałek może dojść do takiej sytuacji, w której będę zobligowany do zmiany organizacji zajęć dydaktycznych. Jednocześnie zapewniam, że wszyscy uczniowie, w ramach dotychczasowych godzin pracy szkoły, będą mieli zapewnioną opiekę wychowawczą i pedagogiczną. Szkoła bez zmian zorganizuje posiłki oraz dowozy i odwozy. O ewentualnych zmianach będę Państwa informował na bieżąco.

     Z pełną odpowiedzialnością zapewniam również Państwa, że zbliżające się egzaminy gimnazjalne i ósmoklasisty zostaną w naszej szkole przeprowadzone zgodnie z wymaganiami i procedurami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku.

                                                                                         Z poważaniem

p.o. Dyrektor

mgr Jan Kalinowski