Pasowanie na gimnazjalistów

Zgodnie z tradycją naszego gimnazjum obchody Narodowego Święta Niepodległości połączone są ze ślubowaniem uczniów klas pierwszych i pasowaniem ich na gimnazjalistów. Uroczysty apel rozpoczęło odśpiewanie hymnu i wprowadzenie flagi państwowej. Następnie przewodniczący Samorządu Uczniowskiego odebrał od uczniów klas pierwszych ślubowanie. Powtarzając tekst roty zobowiązali się oni do tego, że będą: „godnie reprezentować szkołę

w każdej sytuacji i miejscu, dbać o jej honor oraz współtworzyć autorytet, w pełni wykorzystywać czas przeznaczony na naukę i rzetelną pracę nad poszerzaniem swej wiedzy i umiejętności, okazywać szacunek nauczycielom i innym pracownikom szkoły, troszczyć się o mienie i estetyczny wygląd naszej szkoły, dbać o piękno mowy ojczystej, szanować poglądy i przekonania innych, przeciwstawiać się wszelkim objawom zła, niesprawiedliwości, wulgarności oraz brutalności”. Przedstawiciele klas zostali pasowani przez Panią Dyrektor na uczniów gimnazjum. W przemówieniu skierowanym do najmłodszych uczniów naszej szkoły Pani Dyrektor podkreśliła ważność słów ślubowania, zaznaczyła, że wszyscy wierzą, że złożone ono zostało świadomie i z pełną odpowiedzialnością. Życząc uczniom sukcesów w nauce, Pani Dyrektor zapewniła, że zawsze mogą oni liczyć na pomoc i wsparcie wszystkich nauczycieli.

Kolejnym punktem obchodów był program słowno - muzyczny przygotowany przez uczniów pod kierunkiem p. Ewy Klaman i Edyty Sadłowskiej. Przewodnicy Aleksandra Kaźmierczak i Miłosz Gajewski zabrali zgromadzonych w sali teatralnej widzów na swoistą wędrówkę po krętych, polskich drogach do niepodległości: od rozbiorów, przez powstania (listopadowe, styczniowe), I i II wojnę światową (powstanie warszawskie), losy żołnierzy wyklętych, walkę z władzą komunistyczną, powstanie Solidarności, stan wojenny, pierwsze wolne wybory aż do powstania niepodległego, demokratycznego państwa- członka Unii Europejskiej.

W klimat tamtych dni wprowadzili widzów uczniowie recytujący utwory mówiące o walce polskiego narodu z zaborcami, okupantami, czy władzą komunistyczną, a także o miłości Polaków do Ojczyzny. Wiersze polskich poetów zaprezentowali: Alicja Dębska, Miłosz Gajewski, Julia Hartowicz, Mikołaj Paziewski, Karolina Przybyła oraz Karolina Olszewska. Dopełnieniem przedstawionej historii polskich zmagań o wolność i niepodległość były pieśni patriotyczne, piosenki wojenne oraz utwory stanu wojennego i Solidarności wykonane z niezwykłym zaangażowaniem i zrozumieniem przez dziewczęta z zespołu The Dream.

Patriotyzm to umiłowanie i pielęgnowanie narodowej tradycji, kultury i języka. Jednym zaś z ważniejszych zadań szkoły jest właśnie budzenie w uczniach patriotyzmu, dlatego święta narodowe są obchodzone w naszym gimnazjum bardzo uroczyście. Uświadamiają one uczniom, że, jak powiedział prymas Stefan Wyszyński „Sztuką jest umierać dla ojczyzny, ale największą sztuką jest dobrze dla niej żyć."

Montaż słowno-muzyczny, zaprezentowany w dniu 12 listopada uczniom i nauczycielom, wieczorem oglądali rodzice uczniów naszego gimnazjum. Zaś kilka dni wcześniej – 9 listopada, obejrzeli goście zgromadzeni w Hotelu Monet na uroczystej sesji Rady Gminy Łysomice z okazji 25- lecia istnienia samorządu terytorialnego w Polsce. Pięknie wyśpiewane pieśni patriotyczne i wzruszające recytacje były żywą lekcją historii i patriotyzmu. Pieśni „Żeby Polska była Polską”, „Mury”, „Psalm stojących w kolejce” - kultowe utwory pokolenia Solidarności wywołały wiele wzruszeń widzów, ożywiły osobiste wspomnienia świadków i uczestników wydarzeń z najnowszej historii Polski.

Obejrzyj galerię zdjęć - pasowanie na gimnazjalistę.
Obejrzyj galerię zdjęć - Święto Niepodległości.

Edyta Wojdyga-Sadłowska