Zajęcia pozalekcyjne

Harmonogram zajęć pozalekcyjnych obowiązujący od 3 września 2018 roku

Dzień Rodzaj zajęć Godziny Prowadzący
Poniedziałek Koło szachowe 14.30 - 15.30 Paweł Wojtanowski
SKS 14.30 - 15.30 Agnieszka Kowalska
Praca z uczniem zdolnym / zdw 11.40 - 12.25 Maria Grzęda
Zajęcia przygotowujące do egzaminu z jęz. polskiego 7.10 - 7.55 Edyta Wojdyga-Sadłowska
Wtorek Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze 13.25 -  14.20 Jolanta Araszewska
Koło historyczne  7.10 -  7.50 Ewa Adamska
SKS  - koszykówka 14.30 - 15.30 Agnieszka Kowalska
Koło biblijne 7.00 - 7.45 Anna Jędrzejewska
Zespół wokalny/ koło plastyczne 14.05 - 15.05 Dorota Hłosta
Środa     SKS 14.30 -  15.30 Joanna Jabłczyńska
Koło informatyczne 13.30 -  14.15 Tomasz Ruciński
Koło polonistyczne  14.25 -  15.10 Izabela Gleska
Koszykówka 13.30 - 15.00 Agnieszka Kowalska
Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze  12.40 - 13.25 Lidia Malinowska
Koło polonistyczne 13.35 - 14.20 Artur Wiśniewski
Czwartek    SKS 14.30 - 15.30 Agnieszka Kowalska
Koło matematyczne 12.40 - 13.25 Wioleta Basiewicz
Koło polonistyczne 13.30 - 14.15 Katarzyna Waszak
Zajęcia przygotowujące do egzaminu z jęz. angielskiego 7.10 - 7.55 Dorota Żak
Piątek   Koło z jęz. niemieckiego 7.00 -  7.45 Joanna Borek
SKS  13.30 -  14.30 Joanna Jabłczyńska
Koło teatralne  13.35 -  14.20 Izabela Gleska
Szkolne koło wolontariusza 13.35 -  14.20 Natalia Stasik