Plan lekcji

Plany zajęć edukacyjnych obowiązujące w roku szkolnym 2019/20 - I semestr : 

  

Plan zajęć dla odziału przedszkolnego "0" A   
Plan zajęć dla odziału przedszkolnego "0" B  
Plan lekcji dla uczniów klas I - III szkoły podstawowej
Plan lekcji dla uczniów klas IV - VIII szkoły podstawowej