Kalendarz roku szkolnego

  Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Rozpoczęcie roku szkolnego 03.09.2018
Zimowa przerwa świąteczna 24 - 31.12.2018
Zakończenie I semestru 11.01.2019
Ferie zimowe 14 - 27.01.2019
Egzamin dla gimnazjalistów 10 - 12.04.2019
Egzamin ósmoklasisty 15 - 17.04.2019
Wiosenna przerwa świąteczna 18 - 23.04.2019
Zakończenie zajęć szkolnych 21.06.2019
Inne dni wolne od zajęć 1.11, 01.01, 1.05, 3.05, 20.06
Ustalone dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych 2.11, 2.05