Kalendarz roku szkolnego

  Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

Rozpoczęcie roku szkolnego 02.09.2019
Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31.12.2019
Klasyfikacja śródroczna 22.01.2020 
Zakończenie I semestru 24.01.2020
Ferie zimowe 27.01 - 09.02.2020
Egzamin ósmoklasisty 21 - 23.04.2020
Wiosenna przerwa świąteczna 09 - 14.04.2020
Klasyfikacja roczna/ końcowa 22.06.2020 
Zakończenie zajęć szkolnych 26.06.2020
Inne dni wolne od zajęć 1.11.2019, 11.11.2019, 06.01.2020, 01.05.2020, 11.06.2020
Ustalone dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych 2 - 3.01.2020, 12.06.2020
Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych dla klas IV - VII (egzamin ósmoklasisty) 21 - 23.04.2020