Rada Rodziców

 Rada Rodziców powołana w roku szkolnym 2018/19

Oddział Imię i nazwisko przedstawiciela oddziałowej RR
Oddział przedszkolny A          p. Łukasiak
Oddział przedszkolny B p. Katlewska
Klasa       I a p. Pliszka
Klasa      I b
p. Piątkowska
Klasa      II a
p. Rolle 
Klasa II b p. Fabianowicz
Klasa     III a
p. Ohl
Klasa     IV a p. Blatkiewicz
Klasa     IV b p. Walter
Klasa IV c p. Krasowska
Klasa      V a p. Wojciechowski
Klasa      V b p. Wojtulska
Klasa     VI a p. Piątkowska
Klasa     VI b p. Rolle
Klasa     VII a
p. Lubomska
Klasa     VII b
p. Gabryszak
Klasa     VIII A
p. Zamroch
Klasa     VIII B
p. Tucholska
Klasa     III A
p. Piątkowska
Klasa     III B
p. Rumińska 
Klasa     III C
p. Chrzanowska

 

 Prezydium Rady Rodziców

Funkcja Imię i nazwisko rodzica
Przewodniczący
Joanna Wojtulska
Zastępca Kamila Rumińska
Skarbnik Angelika Piątkowska
Członek Agnieszka Fabianowicz
Członek Marta Katlewska
Członek Katarzyna Lubomska
Członek Hanna Tucholska

 

 Komisja Rewizyjna

1. Dominika Rolle 

2. Mirosław Gabryszak

3. Barbara Denis

 

Regulamin działalności Rady Rodziców