Pracownicy niepedagogiczni

Pracownicy niepedagogiczni zatrudnieni w roku szkolnym 2019/20

Stanowisko Imię i nazwisko pracownika
Główny księgowy Renata Buller
Sekretarz szkoły Anna Florczyk
Referent księgowy Katarzyna Owczarczyk
Intendent Aleksandra Talarek
Kucharz Dorota Winiarska
Pomoc kuchenna  Krystyna Kozłowska
Monika Szulc
Konserwator Hieronim Powiertowski
Piotr Wójcik
Opiekunka w autobusie Barbara Rogalska
Osoba przeprowadzająca dzieci Anna Karasiewicz/Piotr Wójcik
Sprzątaczka         
Krystyna Dyrda
Bożena Frelik
Barbara Gertz
Krystyna Kucal
Irena Madeja
Elżbieta Kuban
Anna Wiśniewska
Danuta Linkowska
Jolanta Mucharska-Thiem
Woźny Janina Wiśniewska
Krystyna Dyrda/Anna Karasiewicz